Rune Garborg fra Vipps (Foto: Vipps)
Breaking news

– Før pandemien hadde vi 3 500 nettbutikker som tok Vipps, nå har vi 15 000

Vipps har vokst kraftig siden pandemien. Nå er Vipps tilgjengelig i 15 000 nettbutikker.

Årsrapporten for Vipps AS 2021 viser en samlet årsinntekt på 1 774 millioner kroner, en økning med 272 millioner kroner fra fjoråret, hvorav 136 millioner kommer av vekst i bruk av Vipps, særlig innen netthandel.

Økningen i antall transaksjoner på nett var på 110 prosent og antall nettbutikker som tilbyr Vipps økte med 70 prosent i løpet av 2021. 

– Vi opplever en enorm etterspørsel fra nettbutikker og bedrifter over hele landet som ønsker å ta betalt på en enkel måte. Før pandemien hadde vi 3 500 nettbutikker som tok Vipps, nå har vi 15 000, sier Garborg.  

Sterk kort- og ID-vekst

Også BankID opplevde en sterk vekst i 2021, etter et rekordår i 2020 da hele Norge ble digitalisert «over natten» på grunn av pandemien. Nordmenn brukte BankID til å identifisere oss hele 966 millioner ganger i fjor, og inntektene fra ID-området økte med 66 millioner kroner. 

Samtidig fullførte BankID en omfattende oppgradering av den tekniske plattformen med ny leverandør og en ny infrastruktur. Denne investeringen skal gi muligheter til å levere nye tjenester i markedet innen identifisering.

– Bankenes ID- og kortløsninger står sterkt i møte med større konkurranse, og med den nye ID-plattformen er vi nå godt rustet for å bygge fremtidens ID-løsninger. Blant annet er vi i ferd med å rulle ut den nye BankID-appen, som allerede har 600 000 brukere, og vi har hjulpet over 500 000 bankkunder med å legitimere seg på nytt uten å måtte møte opp på et bankkontor, sier Øyvind W. Brekke, som er leder for ID og kortbetalinger i Vipps AS. 

BankAxept beholder sin sterke posisjon som det enkleste og rimeligste kortsystemet og registrerte 1,6 milliarder kortbetalinger i 2021. Inntektene fra BankAxept økte med 71 millioner fra året før. 

I forbindelse med annonsering av den planlagte fusjonen mellom Vipps, MobilePay og Pivo, ble det også meldt at BankID og BankAxept vil skilles ut som eget selskap, med samme eierskap som i dag. Det er ventet at dette vil gjennomføres i løpet av 3. kvartal 2022.  Øyvind W. Brekke er ansatt som administrerende direktør i det utfisjonerte selskapet.

Underliggende drift går i pluss 

Den underliggende driften i Vipps AS, justert for engangsposter, viser en resultatforbedring på 70 millioner kroner fra 2020. Det betyr at Vipps AS i 2021 hadde en vekst som gav et positivt underliggende driftsresultat. 

Samlet hadde selskapet i 2021 et underskudd etter skatt på 181 millioner kroner, mot et underskudd på 35 millioner kroner i 2020. Bakgrunnen for økt underskudd er først og fremst betydelige engangskostnader knyttet til bytte av plattform og leverandør på ID-området, samt engangskostnader knyttet til fusjonen og fisjonen som planlegges. 

– I et marked som roper på forenkling fortsetter vi å investere i nye tjenester for bedrifter og brukere. Vipps kommer med flere nyheter fremover som vil gjøre det enda enklere å ta betalt og øke salget for bedrifter i både fysiske og digitale butikker. Ikke minst planlegger vi å investere betydelig i den europeiske satsingen sammen med MobilePay og Pivo, sier Garborg.  

Søknaden om fusjon er til behandling i EU-kommisjonen og konklusjon er ventet om ikke lenge. Dersom fusjonen blir godkjent vil det nye, nordiske selskapet få totalt 12 millioner brukere, over 400 000 bedriftskunder og ha over 900 millioner transaksjoner årlig. 

Commercial on Martech