(Foto: iStock)
Analyse & Innsikt

140 000 nordmenn solgte via digitale plattformer – boligutleie langt større enn ehandel

I 2022 var det ca 141 000 personer som drev med en eller annen type inntektsbringende aktivitet gjennom en digital plattform.

I 2022 var det 141 000 personer som hadde solgt varer eller tjenester gjennom en digital plattform minst én gang i løpet av de siste 12 månedene før de ble intervjuet.  

– Digitalt plattformarbeid var for det aller meste sporadisk. Det er bare noen veldig få personer som hadde det som sin hovedinntektskilde. Det vanligste var korttidsutleie av egen bolig, sier Tonje Køber, seksjonssjef for arbeidsmarked og lønn i Statistisk sentralbyrå i en pressemelding.

SSB har gjennom Arbeidskraftundersøkelsen undersøkt hvordan personer i alderen 15 – 64 år som er registrert bosatt i Norge tjener penger gjennom digitale plattformer.

Korttidsutleie mest populært

Om lag en tredjedel (53 000) av de som hadde drevet med digitalt plattformarbeid gjorde det gjennom korttidsutleie av bolig eller fritidseiendom (eksempelvis gjennom Airbnb og Finn.no).

De vanligste typene av varer og tjenester var som følger:

  • kortidsutleie av egen bolig eller fritidseiendom (53 000)
  • publisering av egenprodusert tekst/lyd/video (21 000)
  • varesalg (17 000)
  • rengjøring og håndverk (13 000)
  • helse og omsorg (9 000)
  • varetransport, inkludert matleveringssyklister (8 000)
  • redaktørtjenester (7 000)
  • IT-tjenester (7 000)

– Selv om matleveringssyklistene er veldig synlige i gatebildet i de store byene, så er de få sammenliknet med de som driver med utleie av egen bolig eller fritidseiendom gjennom digitale plattformer i løpet av et år, sier Tonje Køber, seksjonssjef for arbeidsmarked og lønn i Statistisk sentralbyrå.

Lav arbeidstid og kortvarige jobber

Når vi sammenligner digitalt plattformarbeid mot total sysselsetting så finner vi to veldig synlige trekk: lav arbeidstid og kortvarige jobber.

– Funnene tyder på at digitalt plattformarbeid ikke er en veldig sentral del av arbeidslivet til de aller fleste som holder på med det, sier Tonje Køber.

Heltidsandelen i digitalt plattformarbeid er om lag 7 prosent, mot 75 prosent for sysselsatte i alt.

Det er om lag 8 000 personer som driver med varetransport og 53 000 personer som driver med eiendomsutleie via en digital plattform i løpet av en tolvmånedersperiode.

Men her må man holde orden på virkeligheten. I en tilfeldig uke blir det annerledes, med like mange varebud som utleiere (2 000). Det innebærer at det er i stor grad er kortvarige jobber og lav aktivitet blant utleierne, mens varebudene er mer stabilt aktive. SSB spekulrerer i om det skyldes at folk flest har bare én bolig eller fritidseiendom å leie ut, og når den er leid ut kan man ikke jobbe med det før den er ledig igjen. Som varebud, derimot, har man mulighet til å ta nye oppdrag hele tiden.

Sammenlignbart med antall murere i Norge

For et stort flertall av disse 141 000 personene var aktiviteten på den digitale plattformen med andre ord en engangshendelse eller noe de gjorde bare noen få ganger i løpet tolvmånedersperioden.

Om lag 41 000 jobbet gjennom plattformen den siste måneden. Hvis vi ser på den siste uka så er det tilsvarende tallet 16 000 personer. Og hvis vi begrenser oss til å se på de som har det som hovedjobb (9 000), hovedinntektskilde (4 000), eller fulltidsjobb (3 000) gjelder det enda færre personer.  

– Det var rundt 4 000 personer som hadde digitalt plattformarbeid som hovedinntektskilden sin. Med andre ord er det om lag 1,5 promille av sysselsettingen blant bosatte i Norge i aldersgruppen 15 – 64 år som lever av digitalt plattformarbeid. Det er sammenlignbart med for eksempel antall murere og reisebyråmedarbeidere, sier Tonje Køber.

Commercial on Martech