Retningslinjer for innhold

Martech24 publiserer innhold som skal være til nytte for markedssjefer, ecommerce managere og martech-entreprenører.

Springboard.no arbeider for å øke kunnskapen om nordisk teknologi som muliggjør mer effektiv markedsføring og handel. Vårt mål er å skape et community der læring og erfaringsutveksling står sentralt.

Nyheter

Vi skriver nyhetsartikler om det skjer noe vi mener har stor nyhetsverdu. Dette er objektive artikler skrevet av en av våre journalister. Typiske temaer er emisjoner, nye ledere, nedleggelser, nyetableringer, stor økning i antall ansatte, omsetningsvekst, etc.

Reportasjer

Disse har normalt fokus på en person, investor, markedstrend, bransjeutvikling etc, og ikke tech-selskaper eller byråer. 

Analyser

Redaksjonen gjør jevnlig et dypdykk i et tema. Dette er artikler skrevet av en av våre journalister og skal være en mest mulig saklig og objektiv tekst.

Kronikk / Meningsytringer

Vi skriver selv meningsytringer og inviterer også eksterne eksperter til å gjøre utredninger og undersøkelser for å belyse flere sider av aktuelle problemstillinger for å bidra til et godt faglig grunnlag i beslutningsprosesser og identifisere relevant bransjeutvikling. Denne typen innhold merkes med «Kronikk» eller tilsvarende. Alle slike artikler skal godkjennes av Redaktør eller vårt Fagråd før publisering. Bruk av kommersielt pregede bilder, lenker til egne nettsider, gjentatte referanser til egen arbeidsgiver, etc skal normalt ikke tillates. Normalt er det vårt eget “Skrivekorps” som skriver meningsytringer, men vi tillater unntaksvis også andre å publisere meningsytringer. Det kan være ved tilsvarsrett eller om noen har helt spesiell kunnskap om et aktuelt tema.

Partnerinnhold

Martech24 er finansiert av partnere som i hovedsak er nordiske teknologibedrifter og byråer. Som partner har de mulighet til å sende artikler inn til vurdering for publisering. Dette er artikler fra egne magasiner, nettsider eller pressemeldinger, gjerne skrevet av kommunikasjonsmedarbeidere, markedsførere eller frilansere. Dette kan være artikler med et nyhetspreg, men også kundecase eller meningsytringer. De er slett ikke nøytrale og sjelden kritiske, men de viser fram utviklingen som foregår i Norden i all sin bredde og mangfold. Denne typen artikler leses erfaringsmessig svært godt.

Når en av våre partnere sender inn forslag til en artikkel, vil vi vurdere kvaliteten på artikkelen. I tvilstilfeller blir den oversendt vårt fagråd. Der blir artikkelen vurdert av to personer som har som sin oppgave å vurdere og redigere artiklene som kommer fra partnerne. Fagrådet ledes av redaktør.
Det er ingen betaling knyttet til publisering av den enkelte partnerartikkel, men hver måned betaler medlemmene en kontingent til nettstedet. Artikler fra partnere skal tydelig merkes som «Partnernyhet».

Normalt lager partnerne selv sitt partnerinnhold, men partneravdelingen i Martech24 kan bistå etter avtale. Det settes samme krav til kvalitet på dette innholdet som innholdet partnerne selv lager.

Podcasts

Vi samarbeider med utvalgte nordiske podcasts. Vi velger selv ut hvilke episoder vi ønsker å publisere. Programlederne i den enkelte podcast er selv ansvarlig for sitt innhold.

Guider

Guidene utvikles konstant, med utgangspunkt i retningslinjene som beskrives nedenunder.

Om ditt selskap mangler, skyldes det mest sannsynlig at våre researchere ikke er kjent med ditt selskap eller at vi med vår begrensede kapasitet ikke har rukket å legge dere inn. Om du representerer et selskap du mener burde være representert i en av våre guider, send en epost til guide@springboard.no med en kort begrunnelse.

Martech-guiden

Målet er å lage en komplett oversikt over martech-selskaper, med alt fra adtech og ehandel til kundeservice og salestech. Vårt mål er at minst 90 prosent av selskapene i guiden skal være nordiske selskaper. Ikke-nordiske selskaper legges kun inn om de har en spesielt sterk posisjon i Norden. Vi utelater unntaksvis selskaper; det er i hovedsak selskaper der det er lite aktivitet, selskaper der vi er kjent med store økonomiske problemer og selskaper vi mener at ikke følger god forretningsskikk.

Byrå-guiden

Det finnes et svært stort antall byråer i Norden som jobber med martech. Vi prioriterer byråer der teknologi står helt sentralt, typisk innen web- og ehandelsutvikling og datadrevet markedsføring. Byråer med mindre enn åtte ansatte blir normalt utelatt på grunn av begrenset kapasitet. På den norske utgaven av Martech24 viser vi norske byråer, men også utenlandske byråer som har en betydelig satsing i det norske markedet.

Event-guiden

Vi har utviklet en egen bransjekalender. I henhold til våre retningslinjer skal vi forsøke å ha med alle store events relatert til martech som arrangeres i Norden. I tillegg har vi med mindre events laget av våre samarbeidspartnere. 

Investor-guiden

Vårt mål er å lage en mest mulig komplett liste over investorer som er aktive innen vårt domene. Med aktive mener vi at de faktisk har gjort flere investeringer eller på annen måte kan dokumentere at de er relevante for våre lesere. 

Logistikk-guiden

Martech er et begrep med mange definisjoner, men de færreste vil nok definere logistikk som martech. Vi har likevel valgt å ha en egen logistikk-guide da mange av våre lesere jobber med ehandel og har behov for en slik guide. Vårt mål er at minst 90 prosent av selskapene i guiden skal være nordiske selskaper. Ikke-nordiske selskaper legges kun inn om de har en spesielt sterk posisjon i Norden. Vi utelater unntaksvis selskaper; det er i hovedsak selskaper der det er lite aktivitet, selskaper der vi er kjent med store økonomiske problemer og selskaper vi mener at ikke følger god forretningsskikk.

Kontor-guiden

Stadig flere tech-selskaper ønsker å samlokalisere seg med andre liknende selskaper. Vårt mål er å liste opp de viktigste kontorfellesskapene i Nordens største byer som har en betydelig andel leietakere som jobber med martech.