Investeringer

Våre største og viktigste investeringer er i Lipscore og Sharefox, men vi har også investert i selskaper som Coupler, 24Nettbutikk og LeadX.