Sammen skaper vi martech-magi!

Vi er en gjeng erfarne tech-hoder som lever og ånder for ehandel og digital markedsføring. Vi jobber både strategisk og operativt. Vårt hovedfokus er utleie av erfarne nettbutikksjefer på lengre avtaler, men vi gjør også enkelte investeringer i tech og drifter nettstedet Martech24.

Rekruttering

Springboard skaffer digitale hoder med lang erfaring med martech og da særlig ehandel.

B2B-marketing

Springboard bistår utvalgte martech-selskaper med å bygge kjennskap og kunnskap i det nordiske markedet.

Innsikt

Springboard bistår investorer, tech-selskaper, annonsører og andre som ønsker innsikt i nordisk martech.

Portfolio

Springboard investerer i nordiske tidligfase-selskaper med en tydelig martech-satsing.

Teknologi-rådgiving

Skal dere investere i ny ehandelsplattform eller i et nytt verktøy? Vi kjenner landskapet godt og hjelper dere å velge teknologi og byrå.

Nyheter og debatt

Springboard formidler nyheter og skal være en pådriver for offentlig debatt og analyser innen martech via merkevaren Martech24.