Vi hjelper nordiske martech-selskaper å lykkes

Vi skal være en stor ressurs for nordiske martech-selskaper og brukerne av disse.

Rekruttering

Springboard skaffer digitale hoder med lang erfaring med martech.

B2B-marketing

Springboard bistår utvalgte martech-selskaper med å bygge kjennskap og kunnskap i det nordiske markedet.

Innsikt

Springboard bistår investorer, tech-selskaper, annonsører og andre som ønsker innsikt i nordisk martech.

Community

Springboard jobber for kunnskapsdeling og nettverksbygging på tvers av bransjer og vertikaler.

Portfolio

Springboard investerer i nordiske tidligfase-selskaper med en tydelig martech-satsing.

Nyheter og debatt

Springboard formidler nyheter og skal være en pådriver for offentlig debatt, analyser og ytringer innen martech.