Analyse & Innsikt

Norges største nettbutikker – Vi har kartlagt markedet – Se hele listen her

Stor oversikt over Norges største nettbutikker målt etter omsetning.

Det finnes dessverre ingen gode oversikter over Norges største nettbutikker. Det ønsker vi å gjøre noe med.

Dels skyldes dette at ingen norske medier tar seg tid til å lage slike lister, men selvfølgelig også treghet i regnskapstall og kjeder som selger i flere kanaler. En annen utfordring er at det er en del ukjente selskaper som ikke er kategorisert som ehandel i offentlige registre og som går under “radaren” på alle. Mye kunne vært løst om betalingsleverandørene hadde åpnet sine skattekister, men de har foreløpig vist liten interesse for å dele av sin innsikt.

Så da var det bare en ting å gjøre, lage listen selv! Listen ligger nederst i artikkelen.

Vi har tatt utgangspunkt i følgende:

  • Nett-omsetning på 100 millioner norske kroner (kan inkludere omsetning via hent-i-butikk) i 2020 og/eller 2021.
  • Vi har også tatt med mindre nettbutikker som har en i EBITDA i 2020 på minst 5 millioner kroner. Etter hvert som regnskapstallene for 2021 blir klare, vil vi bruke 2021-tall.
  • Hovedfokus er B2C, men vi tar også med B2B-butikker som har en signifikant andel B2C-salg.
  • Fokuset er kun på fysiske produkter.

Kun selskaper som er norske (men oversikten inneholder selskaper som er startet i Norge og senere solgt ut av landet). Utenlandske kan tas med om de har nettbutikker som driftes fra Norge og har en tilnærmet egen teknisk løsning.

Vi har i denne utgaven valgt å lage en egen boks for “Konsern”. Kanskje finnes det bedre måter å løse dette for å fange opp kjeder og nettbutikker som ikke nødvendigvis har så mye omsetning, men der konsernet totalt sett likevel har blitt en signifikant aktør på nett.

Listen er laget av Martech24, med gode innspill fra Jens Rygg, Steinar Schjager, Eirik Fuglestad, Ole Henrik Sæve, Mattias Philström, Andrew Lolk, Hans Petter Hübert, Anders Martinsson, Anders Åberg, Andrew Heap, Anne Murstad, Magnus Strømnes-Bøe, Arne Michal Paulsen, Trine Gyland, Svein Eriksen og Ludvik Høegh-Krohn, Alf Johndahl, Andreas Aagård, Sverre Øier, Fredrik Brudeseth Kaasa, Theodor Marinius Tollefsen, Peter Taube mfl.

Er det noen du savner på listen, så send gjerne en kort begrunnelse til comminity@springboard.no.

Commercial on Martech

Norges største nettbutikker – se hele listen her

Stor oversikt over Norges største nettbutikker målt etter omsetning.

For å kvalifisere må man ha en nett-omsetning på 100 millioner norske kroner (kan inkludere omsetning via hent-i-butikk) i 2020 eller kunne sannsynliggjøre at man med stor sikkerhet når grensen i 2021. Vi har også tatt med mindre nettbutikker som har en i EBITDA i 2020 på minst 5 millioner kroner.

Hovedfokus er B2C, men vi tar også med B2B-butikker som har en signifikant andel B2C-salg. Fokuset er kun på fysiske produkter.

Kun selskaper som er norske (men oversikten inneholder selskaper som er startet i Norge og senere solgt ut av landet). Utenlandske kan tas med om de har nettbutikker som driftes fra Norge og har en tilnærmet egen teknisk løsning.

Listen er laget av Springboard Martech, med gode innspill fra Jens Rygg, Steinar Schjager, Eirik Fuglestad, Ole Henrik Sæve, Mattias Philström, Andrew Lolk, Hans Petter Hübert, Anders Martinsson, Anders Åberg, Andrew Heap, Anne Murstad, Magnus Strømnes-Bøe, Arne Michal Paulsen, Trine Gyland, Svein Eriksen og Ludvik Høegh-Krohn, Alf Johndahl, Andreas Aagård, Sverre Øier, Fredrik Brudeseth Kaasa, Theodor Marinius Tollefsen, Peter Taube mfl.

Er det noen du savner på listen, så ta gjerne kontakt med Ole Martin N. Evensmo i Springboard Martech (ome@springboard.no).

Commercial on Martech