Jim Löfgren har takket ja til å tre inn i Reclaimit-styret som dermed får tilført mye ny kompetanse.

Nosto-sjef og tidligere Klarna-topp inn i styret i svensk logistikk-tech

Reclaimit har sikret seg mye erfaring i styret med rekrutteringen av Jim Löfgren.

Reclaimit bekrefter at Jim Löfgren, tidligere administrerende direktør for Klarna sin amerikanske satsing, og i dag administrerende direktør i den finske personaliseringsmotoren Nosto, nå går inn som nytt styremedlem i Reclaimit.Reclaimit er i en interessant vekstfase, med en ny og talentfull administrerende direktør i Wilhelm Hamilton og en meget kompetent organisasjon, hvor skalerbarhet er ekstremt viktig for en nordisk og bredere internasjonal ekspansjon. Jeg har gjort den reisen et par ganger og håper å kunne støtte ledelsen og fungere som en annen sparringspartner på den reisen, sier Jim Löfgren.

– Min bakgrunn fra netthandel i Norden, Europa og USA tror jeg vil være av verdi, men også lærdom av hvordan man skalerer opp et SaaS-selskap i disse markedene. Jeg tar med meg mange interessante innsikter fra Commercehub, Klarna og Nosto inn i dette oppdraget.

Han ser et stort potensial i Reclaimits tilbud og fremtidige potensial, ikke minst fordi ettermarkedsopplevelsen blir en stadig viktigere del av kundereisen – og en nøkkel til å bygge langsiktig kundelojalitet og øke kundetilfredshet og tilbakekjøpsfrekvens.

– Reclaimit løser en av de viktigste delene av kundereisen, som handler om et misforhold mellom forventning og faktisk opplevelse i forbindelse med et kjøp. Gitt hvordan markedsføringskostnadene stadig øker og nesten utelukkende er fokusert på nye kunder, vil ettersalgsopplevelsen være ekstremt viktig og drivende for å skape raskt voksende og mer bærekraftige virksomheter. Med sitt unike system kan Reclaimit forvandle opplevelsen til å bli mer bærekraftig, fleksibel og positiv, sier Jim Löfgren.

Commercial on Martech
Jim Löfgren har takket ja til å tre inn i Reclaimit-styret som dermed får tilført mye ny kompetanse.
Breaking news

Nosto-sjef og tidligere Klarna-topp inn i styret i svensk logistikk-tech

Reclaimit har sikret seg mye erfaring i styret med rekrutteringen av Jim Löfgren.

Reclaimit bekrefter at Jim Löfgren, tidligere administrerende direktør for Klarna sin amerikanske satsing, og i dag administrerende direktør i den finske personaliseringsmotoren Nosto, nå går inn som nytt styremedlem i Reclaimit.Reclaimit er i en interessant vekstfase, med en ny og talentfull administrerende direktør i Wilhelm Hamilton og en meget kompetent organisasjon, hvor skalerbarhet er ekstremt viktig for en nordisk og bredere internasjonal ekspansjon. Jeg har gjort den reisen et par ganger og håper å kunne støtte ledelsen og fungere som en annen sparringspartner på den reisen, sier Jim Löfgren.

– Min bakgrunn fra netthandel i Norden, Europa og USA tror jeg vil være av verdi, men også lærdom av hvordan man skalerer opp et SaaS-selskap i disse markedene. Jeg tar med meg mange interessante innsikter fra Commercehub, Klarna og Nosto inn i dette oppdraget.

Han ser et stort potensial i Reclaimits tilbud og fremtidige potensial, ikke minst fordi ettermarkedsopplevelsen blir en stadig viktigere del av kundereisen – og en nøkkel til å bygge langsiktig kundelojalitet og øke kundetilfredshet og tilbakekjøpsfrekvens.

– Reclaimit løser en av de viktigste delene av kundereisen, som handler om et misforhold mellom forventning og faktisk opplevelse i forbindelse med et kjøp. Gitt hvordan markedsføringskostnadene stadig øker og nesten utelukkende er fokusert på nye kunder, vil ettersalgsopplevelsen være ekstremt viktig og drivende for å skape raskt voksende og mer bærekraftige virksomheter. Med sitt unike system kan Reclaimit forvandle opplevelsen til å bli mer bærekraftig, fleksibel og positiv, sier Jim Löfgren.

Commercial on Martech