Fra venstre: Staffan Morndal, Verdane Capital, Karl Munthe-Kaas, Oda, Kristin Thornes Woldsdal, Oda Vegard Vik, Oda, Martin Gjølme, Summa Equity. (Foto: Oda)
Breaking news

Nettgigant henter milliardbeløp i blytungt finansmarked

De to oppkjøpsfondene Summa Equity og Verdane går sammen med det svenske investeringsselskapet Kinnevik inn med totalt 1,5 milliarder kroner i ny kapital i Oda.

I tillegg blir gjeld for 621 millioner kroner fra Rasmussengruppen, Prosus og Kinnevik konvertert til egenkapital.

– Vi er imponert over hva Oda har fått til. De har funnet opp dagligvarehandelen på nytt og utviklet en verdensledende logistikk- og distribusjonsteknologi som gjør dagligvare på nett lønnsomt og bærekraftig. Kundene som handler hos Oda bidrar til å halvere co2- utslippene sammenliknet med fysiske matbutikker og matsvinnet er rundt en fjerdedel. Vi ser et stort potensial i virksomheten og ønsker å bidra til videre suksess. Derfor investerer vi i Oda, sier Martin Gjølme og Staffan Mörndal i investeringsteamene til henholdsvis Summa Equity og Verdane.

Etter emisjonen der Kinnevik, Verdane og Summa Equity kjøper aksjer for 1,5 milliarder kroner, har trioen nå kontroll over mer enn 50 prosent av aksjene i Oda.

Prisen i transaksjonen ble satt til to milliarder kroner, hvilket er omtrent 80 prosent lavere enn i handelen som gjorde Oda til enhjørning i fjor. Oda verdsettes til rundt 3,5 milliarder kroner etter emisjonen.

Til sammenlikning verdsettes Komplett-konsernet til 2,2 milliarder kroner i skrivende stund.

Lavere ambisjoner på kort sikt

I 2021 hadde Oda en omsetning på 2,47 milliarder kroner, en økning fra 1,98 milliarder kroner i 2020. Parallelt jobbet selskapet med å utvikle en effektiv, global handelsplattform. Selskapet hadde i fjor et overskudd på 29 millioner kroner fra driften i Norge, og det investerte mer enn 380 millioner kroner i å bygge en skalerbar plattform og internasjonal vekst.

Ekspansjonen vil fortsette, men i noe redusert omfang og tempo i lys av utsiktene i finansmarkedet.

– Nå gjennomfører vi en kursjustering av vår internasjonale vekststrategi. Vi vil konsentrere oss om våre nåværende initiativer i Finland og Tyskland, og vil prioritere lønnsomhet i eksisterende markeder før vi ekspanderer til andre land. Med finansieringen som vi nå har fått på plass, er vi klare for å fortsette revolusjonen av dagligvaremarkedet og gjøre hverdagen enklere og rimeligere for folk, sier Oda-gründer og administrerende direktør Karl Munthe-Kaas.

Commercial on Martech