Karl Munthe-Kaas fra Oda (Foto: Oda / Javad Parsa)
Breaking news

Oda jakter nye milliarder og kvitter seg samtidig med 70 ansatte

Oda trenger mer penger. De har 1,5 milliarder i frisk kapital innen rekkevidde, men da må de sikre raskere lønnsomhet i den eksisterende driften.

Oda er Norges klart største matbutikk på nett og viste i 2021 lønnsomhet i den norske driften. Oda har etablert seg som Norges største matbutikk på nett med en aggressiv vekststrategi, som nå inkluderer satsinger både i det norske, finske og tyske markedet.

Tidligere i år, annonserte Oda et behov for å hente ytterligere kapital for å støtte oppunder den globale veksten. For å sikre denne finansiering i et betydelig strammere kapitalmarked, tar selskapet nå grep for raskere å nå lønnsomhet i driften.

– I løpet av de siste årene har vi posisjonert Oda for eksplosiv vekst. Men sett opp mot et mer dystert makroøkonomisk bilde, krever kapitalmarkedene at vi raskere kan vise til lønnsomhet i driften globalt. Da må vi gjøre endringer i organisasjonen som bidrar til at vi når det målet. Det vil i hovedsak påvirke ansatte som jobber med utvikling og vekst i den globale organisasjonen. Kundene i Norge, Finland og Tyskland vil ikke merke noe til endringene, sier Oda-sjef Karl Munthe-Kaas.

Oda skriver i en pressemelding at de er i sluttfasen av å sikre finansiering på rundt 1,5 milliarder kroner, og vil komme tilbake med flere detaljer om dette i nær fremtid.

Oda anslår å måtte kutte 70 stillinger i Global Group Services, selskapets sentrale utviklingsgruppe. Dette utgjør i 18 prosent av de ansatte i denne delen av selskapet, og cirka seks prosent av alle ansatte i Oda-gruppen. Global Group Services slår sammen flere avdelinger for å effektivisere drift. Målet er å sluttføre prosessen i løpet av november. Oda-sjef Karl Munthe-Kaas informerte de ansatte om endringene under et allmøte tirsdag.

– Mange i Oda er skuffet i dag. Flere av de ansatte vil nå gå inn i nye roller, men vi vil også miste mange dyktige og kompetente kolleger. Det er folk som har gitt alt til Oda, som vi vil savne og som vi unner alt godt fremover. Dette er likevel nødvendige grep som vi må ta for at Oda skal lykkes. Vi skal fortsette å være utfordreren i dagligvaremarkedet, og dette gjør selskapet mer robust i en usikker tid, sier Munthe-Kaas.

Hverken ansatte eller driften i de norske, finske og tyske selskapene påvirkes av endringene. Oda valgte tidligere i høst å utsette den planlagte satsingen i Bochum, Tyskland, men holder fast på åpningen i Berlin i januar 2023.

Commercial on Martech