(Foto: Ikea)
Breaking news

Hvert fjerde IKEA-salg skjer nå digitalt (det er ikke godt nytt for alle)

IKEA Norge tar grep for å bli landets ledende omnikanal-retailer, og tilby kundene sine den beste handleopplevelsen - på tvers av alle kanaler.

Varehandelen er i kontinuerlig endring, og kundenes behov og forventninger til IKEA ser annerledes ut i dag enn for kort tid siden. Nå starter IKEA Norge en omorganisering for å rigge seg for fremtiden.

Hvert fjerde IKEA-salg i Norge skjer nå digitalt, og 8 av 10 kunder starter handleturen sin på nett, opplyser IKEA i en pressemelding.

For å tilpasse seg utviklingen vil IKEA Norge ta grep og rigge organisasjonen slik at selskapet kan fortsette å levere på målsetningene om å bli mer tilgjengelige, rimeligere og bærekraftige.

– Endringene vi ser i varehandelen nå skjer raskere enn tidligere, og vår evne til å være smidige og tilpasningsdyktige er helt avgjørende for å bevare vår posisjon som en ledende markedsaktør, sier Carl Aaby, administrerende direktør for IKEA Norge.

– Omorganiseringen innebærer en modernisering og digitalisering av flere interne prosesser, og vil resultere i en mer effektiv og samordnet måte å jobbe på. Grepene vi tar er helt nødvendige for å sikre at vi til enhver tid har rett kompetansen på rett sted, at lederne våre har de beste forutsetninger til å lede, legger han til.

Nye roller og enkelte roller blir borte

Det er hovedsakelig medarbeidere på ledernivå og i enkelte spesialistroller som blir berørt av omorganiseringen, noen roller vil endres og enkelte roller forsvinner.

– Vi ser at denne prosessen kommer til å få konsekvenser for noen av medarbeiderne våre, og det er ikke noe vi tar lett på. Som et verdibasert selskap er det viktig for oss å ivareta hver enkelt medarbeider på best mulig måte gjennom hele denne prosessen. Vi har hatt et godt samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten gjennom prosessen så langt, noe som er en forutsetning for en vellykket omorganisering, understreker Aaby.

– Har gått hett for seg

Kateryna Bilokin, som er konserntillitsvalgt i IKEA for Handel og Kontor, forklarer at de tillitsvalgte har opplevd den interne prosessen som ryddig, og understreker at de vil jobbe tett med ledelsen i IKEA de kommende månedene for å sikre at organisasjonsendringen gjennomføres på en god måte.

– Prosessen har vært ryddig. Vi ble involvert tidlig og har fått komme med våre innspill på flere punkter. Til tider har diskusjonene gått hett for seg, siden vi har hatt lav terskel for å ytre meningene våre. Men til syvende og sist, har vi ikke hatt noen store uenigheter, sier Bilokin.

Klubblederen forklarer at også medarbeiderne ser behovet for en omorganisering.

– Det er trist å kanskje skulle miste noen kollegaer. Samtidig har vi lenge sett behovet for en organisasjonsendring. I en verdibasert bedrift som IKEA, passer det dårlig med en topptung struktur. En av våre verdier er enkelhet, og ved å ha så mange ledd og overordnede fremstår vi unødvendig byråkratiske, sier Bilokin.

Tillitsvalgte fra både Handel og Kontor og Fellesforbundet har deltatt i regelmessige drøftinger med IKEA-ledelsen om omorganiseringen.

Commercial on Martech