(Foto: istockphoto.com)
Analyse & Innsikt

Interessen for influencer marketing vokser raskt (og det gjør listen med influencer-tech også)

Influencer marketing har blitt et stort område innen moderne markedsføring. Her er de største aktørene.

Vi har sett litt nærmere på de nordiske selskapene innen denne nisjen. La oss kalle det en liten opptelling der vi har identifisert nærmere 20 selskaper fra Norden og sett på antall ansatte registrert hos LinkedIn. Dette er naturligvis ingen helt pålitelig kilde, men vi mener det er bedre enn utdaterte tall fra offentlige register. Det gir oss også sammenliknbare tall og er noe vi kan følge opp senere med nye tall gjennom året.

Woomio – 62 ansatte – Danmark

Inzpire.me – 52 ansatte – Norge

Wehype – 51 ansatte – Sverige

Boksi – 48 ansatte – Finland

Society Icon – 30 ansatte – Sverige

Matchmade – 30 ansatte – Finland

Brandheroes – 29 ansatte – Danmark

Tourn – 28 ansatte – Sverige

Beatly – 26 ansatte – Sverige

Boostified – 23 ansatte – Sverige

Hubso – 19 ansatte – Sverige

Make Influence – 18 ansatte – Danmark

Scope – 14 ansatte – Sverige

Off Script – 6 ansatte – Sverige

Sheer – 5 ansatte – Danmark

Notolos – 4 ansatte – Sverige

Vi merker oss at kun ett av selskapene på listen er norske. Fire selskaper er danske, to er finske og ni er svenske.

Commercial on Martech