Mening

Skal du gjøre markedsføringen selv, eller bruke et byrå?

Når gir deg mening å bruke et byrå, og når bør man gjøre ting selv? Marte Klouman og Thomas Moen diskuterer hvordan man kan jobbe sammen med noen andre på best mulig måte.

Når gir deg mening å bruke et byrå, og når bør man gjøre ting selv? Marte Klouman og Thomas Moen diskuterer hvordan man kan jobbe sammen med noen andre på best mulig måte.

Last ned ressursark: https://netthandelskolen.no/nhp2-7

Commercial on Martech