Analyse & Innsikt

Hvis du investerte i nordisk martech i januar, hadde du tapt nesten halvparten av pengene dine

Om du investerte i 20 av Nordens mest fremgangsrike martech-selskaper i januar, ville din avkastning blitt fryktelig dårlig om du hadde solgt nå, syv måneder senere.

Det finnes i dag nesten 50 selskaper som er børsnotert her i Norden, som i mer eller mindre grad er å anse som martech-selskaper.

Vi har nå gjort en analyse av et utvalg av disse selskapene for å se hvordan børsutviklingen deres har vært siden nyttår.

Se for deg følgende scenario. I starten av januar bestemte du deg for å investere 200 000 kroner i 20 mellomstore og store nordiske martech-selskaper (10 000 kroner per selskap) og så beholde dem frem til starten av august uten å gjøre endringer i porteføljen underveis.

Etter å ha studert Martech24 sin oversikt over børsnoterte martech-selskaper og gjorde en del egen research endte du opp med følgende 20 selskaper:

Om du hadde gjort det, hadde du fått en avkastning på minus 41,98 prosent. Det vil si at du ville tapt elleville 83 952 kroner på vel syv måneder!

Om du hadde valgt de 20 nevnte selskapene, ville du faktisk ikke fått positiv avkastning på et eneste av dem.

Riktignok ville du med Upsales sluppet unna med en negativ avkastning på 0.53 prosent og med Lime ville du bare sett 12.9 prosent nedgang – mens for øvrige 18 selskaper ville du hatt minst 20 prosent nedgang. Verst ville det gått med pengene dine i Sinch, der hele 78.66 prosent av verdien ville forsvunnet. Utviklingen i Bambuser og Awardit ville også gitt deg grå hår, med en avkastning på henholdsvis -64.47 og -67.07.

Vi har hatt noen år med ekstrem avkastning på investeringer i nordisk martech og mange vil sikkert si at børskollapsen vi har sett i år er sunn og som forventet. Det store spørsmålet nå er hvordan markedet vil utvikle seg fremover. Uansett, det er ingen tvil om at martech-investeringer ikke er noe for de som er redde for risiko og svingninger. Det får man i alle fall nok av.

Commercial on Martech