Stian Fongaard fra Make
Bli kjent med vår partner

Brukervennlighet og lokal datalagring har gitt norsk plattform for nyhetsbrev og sms en sterk posisjon i en glemt nisje

Make er en norsk plattform for utsendelse av nyhetsbrev og SMS. Selskapet har nå virkelig fått fart innen en stor, men ofte neglisjert nisje.

Make tilbyr løsninger for utsendelse av nyhetsbrev og SMS. På kundelisten finner man en rekke offentlige institusjoner som for eksempel Digitaliseringsdirektoratet, Utdanningsdirektoratet og Oslo universitetssykehus.

Det er ikke tilfeldig at offentlig sektor har trykket det norske tech-selsapet til sitt bryst, da selskapet har høyt fokus på utforming, personvern og lokal datalagring.

– Som norsk firma følger vi norsk regelverk og behandler og lagrer alle personopplysninger i Norge. Det skaper trygghet fordi vi i Norge har gode og stabile sikkerhets- og geopolitiske forhold som gir en forutsigbar drift. Vi gjør det også enkelt å få nødvendig dokumentasjon ved innsynsbegjæring, og sikre at alle kravene til GDPR er oppfylt. Og sist, men ikke minst skal vi sørge for optimal leveringskvalitet som betyr at flest mulig nyhetsbrev og e-post når mottakerens innboks, forteller Stian Fongaard, daglig leder i Make.

WCAG må følges

Offentlige aktører snakker til hele befolkningen. Det betyr at mange mennesker med ulike behov og forutsetninger skal kunne lese innholdet som blir presentert, forklarer Fongaard.

– Målet er at universelt utformede løsninger skal kunne brukes av alle slik at spesialløsninger unngås. For å få til dette må alle nyhetsbrev såvel som nettsider og IKT-løsninger følge WCAG 2.0-standarden – en standard som nettopp skal sikre at alle løsningene er utformet på en måte som gjør at alle, også blinde og svaksynte, kan bruke dem.

Make sikrer at alle krav til universell utforming av nyhetsbrev etterleves og at WCAG-standarden følges. Det betyr at man kan fokusere på å lage godt innhold til nyhetsbrevet fremfor å bekymre seg om retningslinjer.

Inngripende lovgiving gir drahjelp til lokale tech-selskaper

Mange av de store leverandørene av nyhetsbrev er fra USA og følger en stadig mer inngripende amerikansk lovgivning. Amerikanske myndigheter har rett og slett for stor tilgang til personopplysningene, og dette er ikke greit, sier det europeiske lovverket. 

Europeiske virksomheter som skal overføre personopplysninger til USA, hvilket vil være tilfellet hvis man benytter amerikansk leverandør av nyhetsbrev, må derfor innføre beskyttelsestiltak for ikke å bryte loven. Men disse tiltakene er ikke klart definerte, og det råder derfor stor usikkerhet. 

Foruten et godt fotfeste i offentlig sektor, har Make også en rekke andre kunder, herunder  Rockefeller, Øya, Ruter, Birken, Sjømat Norge, Norges idrettsforbund.

Make legger ikke skjul på at usikkerheten har gitt økt etterspørsel etter en lokal leverandør.

– Vi gjør det enkelt å forholde seg til GDPR-lovverket, fordi vi lagrer alle personopplysninger i Norge. Samtidig får du med skikkelig god kundeservice på norsk med på kjøpet, smiler Fongaard.

Commercial on Martech