Simon Gustafson fra Adtraction (Pressefoto)
Breaking news

Kraftig vekst for affiliate marketing-selskap (og nå er de klare for nye oppkjøp)

Affiliate marketing-selskapet Adtraction omsatte for 218 millioner svenske kroner i andre kvartal, som er en økning på 37,4 prosent mot samme periode i fjor.

EBITDA-resultatet i perioden utgjorde 8,5 millioner svenske kroner, noe svakere enn samme periode i fjor (9,1) for Adtraction.

Det svenske selskapet har så langt i år gått inn i flere nye markeder, inkludert Italia og Frankrike. Flere nye etableringer skal ikke være aktuelt i år, men selskapet utelukker ikke at de vil kjøpe seg til større markedsandeler.

– Adtractions ambisjon er å gjennomføre flere oppkjøp. Situasjonen i markedet er for tiden utfordrende på det vis at børsnoterte selskaper ofte verdsettes lavere enn unoterte selskaper og tilgangen til både gjeldsfinansiering og mulighetene til å gjennomføre nyemisjoner er delvis begrenset. Adtraction har imidlertid en netto kontantbeholdning på 104 millioner svenske kroner og vi er klare til å gjennomføre oppkjøp med dette og andre verktøy som er tilgjengelige for oss. Vi er overbevist om vi kan lykkes med oppkjøp selv i dagens marked, skriver administrerende direktør Simon Gustafson i en børsmelding.

Adtraction vurderer at markedet vil holde seg sterkt i hele 2022 og at den langsiktige veksten for ehandelen vil fortsette selv om de spår at noen av selskapets kunder kan oppleve en negativ vekst de neste kvartalene.

Commercial on Martech