Breaking news

Telenor dropper Google Analytics etter å ha havnet på klageliste – mens Sbanken kutter ut Facebook Connect

Datatilsynet har ennå ikke bestemt seg for hva de mener om lovligheten til Google Analytics, men telegiganten tar ingen sjanser etter å ha fått tilsyn.

Etter at den såkalte Privacy Shield-avtalen ble kjent ugyldig i Schrems II-dommen, har det vært forhandlinger mellom det amerikanske handelsdepartementet og EU, men foreløpig er ingen ny eller oppdatert avtale på plass.

Det er et stort press på de involverte parter for å komme frem til en løsning, men enn så lenge betyr det at et verktøy som Google Analytics kan være ulovlig å bruke. Datatilsynet her i Norge har allerede advart mot at Google Analytics kan være i strid med loven.

NOYB (None of Your Business) mener bruken av Google Analytics strider med GDPR og har totalt sendt inn 101 klager på bruk av Google Analytics og Facebook Connect. For å sikre lik behandling av klagene, har Personvernrådet (European Data Protection Board, EDPB) opprettet en felles arbeidsgruppe for å koordinere klagesakene.

Blant de innrapporte finner vi telenor.com. De har nå fjernet Google Analytics.

– I februar oppdaterte vi nettsiden Telenor.com, og i den anledning gjorde vi også endringer når det gjelder informasjonskapsler, eller såkalte cookies, bekrefter informasjonssjef i Telenor David Fidjeland i en e-post til Digi.no som påpeker at Google Analytics fortsatt brukes på søsternettsiden Telenor.no.

– Telenor bruker nå Adobe Analytics og prosesserer IP-adresser for å lokalisere besøkende til nettsiden på kommune-nivå før IP-adressene slettes automatisk, skriver Digi.

Også Sbanken.no og Good Games og deres nettsted gamer.no er å finne på NOYB-listen (på grunn av deres bruk av Facebook Connect).

– Vi ble i august 2020 kjent med at det østerrikske datatilsynet hadde mottatt en klage fra NOYB på Sbankens, og mange andre virksomheters, bruk av Facebook Connect. Vi valgte å slå av tjenesten med umiddelbar virkning, skriver Hanne Alver Krum, leder for marked og merkevare i Sbanken, på e-post til Digi.no. Banken bruker likevel fortsatt Google Analytics, noe de bekrefter både til Digi.no og på sine egne personvern-sider.

Også svenske selskaper som Dagens Industri, Synonymer.se, Familjeliv.se, Coop Sverige, Tele2 Sverige AB og nettbutikken CDON er innrapportert, fremkommer det på listen med de 101 innrapporte selskapene. Også finske nettsteder som MTV.fi og danskebank.fi er å finne på listen. Dette samme er store aktører som Sephora og Airbnb.

Commercial on Martech