Geir Allan Hove fra Nova Consulting Group (Pressefoto)
Nyhet

Åpner kontor i Polen for å få tilgang til mer tech-kompetanse (og gir samtidig et stikk til Regjeringen)

Nova Consulting Group (NOVA) etablerer NOVA Polen og håper med det å få tilgang til flere utviklere.

Målet med etableringen er å sikre at gruppen er bedre rustet til å møte den økende etterspørselen fra kunder i et marked hvor tilgang på kvalifisert kompetanse er en utfordring.

– Etableringen i Polen har vært planlagt lenge og er strategisk viktig for å sikre oss tilgang til kompetanse i et nordisk marked som har et økende kapasitetsbehov for erfarne spesialister. Det er ikke noe som tilsier at knappheten på kvalifisert kompetanse til å møte samfunnets behov for digitalisering vil endre seg i overskuelig fremtid. Derfor har vi sett behov for å etablere oss utenfor Norden, sier konsernsjef Geir Allan Hove i en nyhetsoppdastering på egne nettsider.

Han påpeker at de økte kostnadene som er knyttet til fem prosent økning av arbeidsgiveravgiften gjennom Statsbudsjettet for 2023 ikke har gjort Polen-satsingen mindre viktig.

De ansatte i Polen vil operere som en utvidet del av organisasjonen i de respektive 14 selskapene i NOVA og vil være integrert i sammensatte leveranseteam. Totalt regner NOVA Polen med å ha 40 til 50 konsulenter innen utgangen av 2023. NOVA-konsernet har ansatt Łukasz Ciesielski til å lede satsingen.

Lukasz Ciesielski, Country Manager, NOVA Consulting Group Poland
Commercial on Martech