(Foto: iStock)
Mening

Her er 9 tips til deg som skal prate med journalister for første gang

En intervjusituasjon kan for mange virke skremmende. Men om du følger ekspertenes tips, er det gode muligheter for at møtet går veldig bra! Her er noen tips.

Mange ehandlere og martech-gründere er ikke vandt til å prate med pressen, men med økt suksess og økt antall medier som fokuserer på teknologi og digitalisering, blir pressen stadig mer relevant.

1) Kjøp deg tid

I forbindelse med telefonoppringning og ønske om umiddelbart intervju, bør man prøve å få frem hva journalisten er ute etter og så be om å få ringe tilbake om noen få minutter. Tiden brukes på å innhente informasjon, formulere hovedbudskap og pønske ut gode sitater. Skriv gjerne ned svar på forhånd på viktige spørsmål. Dette øker muligheten til sitater, og man får tenkt igjennom budskapet. Journalisten trenger ingresspoenger og spenstige setninger. Dette brukes i de mest leste delene av artikkelen, og er også vanskeligst å skrive. Men ikke overdriv slik at man overkjører journalisten. Er du uerfaren eller står overfor en vanskelig sak, arranger gjerne prøveintervju med en kollega.

2) Gå rett på sak

Ikke vent på å få avlevert hovedbudskap, det rette spørsmålet kommer kanskje aldri. Intervjuet bør ikke vare for lenge, da hovedbudskapet lett forsvinner. Å være kortfattet og enkel er beste måten å sikre korrekt gjengivelse. Snakk sakte.

3) Sett agendaen

Vær offensiv og vær med å bestem hva som er vesentlige poenger. Journalisten har ofte ikke rukket å forberede seg så mye.

4) Be om å få godkjenne sitater

Be om å få lese gjennom og eventuelt korrigere sitater. Dette bør helst avtales med journalisten før intervjuet starter. Min erfaring er at dette sjelden er noe problem.

5) Vær systematisk og tydelig

Vær systematisk hvis flere poenger skal frem. “For det første…for det andre…tredje..”- Vær på vakt mot ledende spørsmål og ja/nei-svar. Ofte har journalisten valgt vinkling før vedkommende kommer. Ikke gjenta provoserende ord og spørsmål journalisten stiller. Bruk andre og bedre ord, slik at disse ikke kan brukes i artikkelen. Man har normalt ikke mulighet til å trekke uttalelser om dette ikke er avtalt på forhånd.

6) Vær saklig

Vær så saklig og nøytral som mulig slik at det ikke oppstår fordommer. Unngå utenomsnakk. Kontroller temperamentet. Intervjuet er ikke ferdig før journalisten har gått, så unngå slengbemerkninger på slutten.

7) Vær varsom med å dele uoffisiell informasjon

”Off-the-record” bør bare gis til journalister man kjenner og stoler på. Avtal bruksområdet på forhånd. Man kan risikere at infoen blir bekreftet on-the-record et annet sted.

8) Gi alltid en forklaring hvis det er spørsmål du ikke kan besvare

”Ingen kommentar” bør for enhver pris unngås. Omgåelse av vanskelige spørsmål fungerer ikke på lengre sikt, men man kan bl.a lukke spørsmål eller svare så vagt eller komplisert at det ikke blir noe skrivbart for journalisten. Man bør ikke holde igjen negativ informasjon ved negative nyheter. Ta på deg ansvaret og fremstå som troverdig. Da unngår du kanskje også at journalistene går til andre kilder.

9) Husk bilder

Mange gode mediesaker ødelegges av dårlige bilder. Dagens mobiler er så gode at de kan brukes for å ta pressebilder, bare du har godt lys.

Commercial on Martech