Sellforte

Analyse av kampanjeresultater

Salgspitch:

Analyse av kampanjer og medieresultater ved å koble markedsaktiviteter til salg og lønnsomhet.

Sellforte
(Foto: Sellforte)

Info

Title:

Sellforte Solutions Oy

Founded:

2017

CEO:

Juha Nuutinen

Country of origin:

Finland

Headquater:

Espoo (Finland)

Founders:

Juha Nuutinen, Mikko Ervasti & Teppo Luukkonen

Social Media:

Antall ansatte:

26-49 ansatte

Commercial on Martech