Postnord

Bedriftsløsninger – tilpasset dine behov

Salgspitch:

PostNord er en ledende leverandør av pakke- og logistikktjenester til, fra og innenfor Norden. Vi sørger for levering av posttjenester til husholdninger og bedrifter i Sverige og Danmark, uavhengig av hvor de bor og jobber.

PostNord knytter sammen bedrifter, offentlige myndigheter og forbrukere og muliggjør næringsliv, handel og kommunikasjon i Norden. Med vår kompetanse og sterke distribusjonsnettverk legger vi forutsetningene for morgendagens e-handel, distribusjon, logistikk og kommunikasjonsløsninger i Norden.

Postnord
PostNord (Foto: June Witzoe, Postnord – Pressefoto)

Info

Title:

Postnord AB

CEO:

Annemarie Gardshol

Country of origin:

Sverige

Headquater:

Stockholm (Sverige)

Commercial on Martech

Tags