Henning Eriksen (Foto: Møbelringen)
Nyhet

Kjedesjef slutter på grunn av uenighet om IT og ehandel

Etter nesten åtte år som administrerende direktør i Møbelringen, har Henning Eriksen og styret blitt enige om å skille lag.

Uenighet om selskapets og kjedens videre forretning og finansieringsmodell, er årsaken til at Eriksen slutter. Eriksen vil fortsette i stillingen til utgangen av september.

Styret og administrerende direktør har ulikt syn på hvordan finansieringen av besluttede investeringer og satsning innenfor IT, ehandel og strategien for kjedens omnikanal-arbeid skal løse

– Vi er uenige om hvordan vi skal løse påkrevde investeringer for å møte morgendagens krav til IT-sikkerhet og stabilitet, kundevennlighet og konkurransedyktighet i markedet. Jeg har forståelse for at styret mener at det fordres 100 prosent enighet, ikke minst i gjennomføringsfasen, for å få det til. Det klarte vi ikke, sier administrerende direktør Henning Eriksen i en pressemelding.

Omsetningen i Møbelringen har vært stabil på 1,8 mrd., mens butikkenes konsoliderte resultater har mer enn doblet seg siden Eriksen startet i 2017.

Henning Eriksen har bidratt mye til utviklingen av selskapet og kjeden gjennom en viktig, krevende og god periode. Møbelringen har styrket seg som selskap og kjede, spesielt innenfor møbelsegmentet. Samtidig er de første stegene i kjedens nye strategi implementert.

Møbelringen har omorganisert og profesjonalisert kjedekontoret, reforhandlet alle innkjøps- og samarbeidsavtaler, testet og implementert ny logistikkløsning og utviklet ny nettbutikk. 2.0 versjonen lanseres høsten 2024.

– Jeg forlater et fantastisk selskap. Det har vært et privilegium å få muligheten til å lede og jobbe med så mange flinke folk. En stor takk til alle jeg har fått mulighet til å jobbe sammen med i disse årene. Retail og kjedekonsepter er utrolig interessant. Hele bransjen opplever en brytningstid, som vil kreve store endringer og innovativt arbeid fremover. Min plan er å ta del i det arbeidet fremover, sier Henning Eriksen.

– Jeg vil først og fremst takke Henning for et profesjonelt, målrettet og usedvanlig sterkt driv og et godt samarbeid i årene jeg har vært hans styreleder. Hennings kommersielle teft, energinivå og enorme utholdenhet og tro på å levere på kjedens mål og strategier har vært imponerende, og noe mange kan lære av, sier styreleder Reidar G Mueller.

Møbelringen er i gang med sonderinger og en prosess for å finne Henning Eriksens etterfølger.

Commercial on Martech