(Foto: iStock)
Breaking news

Milliongebyr for bruk av Google Analytics til svensk nettside

Den svenske personvernmyndigheten (Integritetskyddsmyndigheten / IMY) har sett nærmere på hvordan fire selskaper bruker Google Analytics for besøksstatistikk.

IMY har gjennomgått hvordan fire selskaper overfører personopplysninger til USA via Google Analytics. Selskapene som vurderes er CDON, Coop, Dagens Industri og Tele2. Vurderingene refererer til en versjon av Google Analytics fra 14. august 2020.

IMY har bestemt seg for å gi gebyrer til to av selskapene, fremkommer det av en pressemelding.

Ett av selskapene har nylig sluttet å bruke statistikkverktøyet på eget initiativ, mens IMY pålegger de tre andre å også slutte å bruke det.

Anmeldelsene er basert på klager fra interesseorganisasjonen None of Your Business (NOYB) i lys av EU-domstolens såkalte Schrems II-dom.

I henhold til GDPR kan personopplysninger overføres til tredjeland, det vil si land utenfor EU/EØS, dersom EU-kommisjonen har bestemt at det aktuelle landet har et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for personopplysninger som tilsvarer det. finnes innenfor EU/EØS. EU-domstolen slo imidlertid fast gjennom Schrems II-dommen at USA ikke kunne anses å ha et slikt tilstrekkelig beskyttelsesnivå på dommens tidspunkt.

IMY anser i sine vurderinger at dataene som overføres til USA via Googles statistikkverktøy er personopplysninger fordi dataene kan kobles til andre unike data som overføres. Tilsynet vurderer også at de tekniske vernetiltakene som virksomhetene har iverksatt ikke er tilstrekkelige til å sikre et beskyttelsesnivå som i det vesentlige tilsvarer det som er garantert innenfor EU/EØS.

Alle de fire selskapene har basert sine beslutninger om overføring av personopplysninger via Google Analytics på standard kontraktsklausuler. Av IMYs undersøkelser fremgår det at ingen av selskapenes ytterligere tekniske beskyttelsestiltak er tilstrekkelige. IMY utsteder et administrativt sanksjonsgebyr på 12 millioner kroner mot Tele2 og 300.000 kroner mot CDON, som ikke har iverksatt de samme omfattende beskyttelsestiltakene som Coop og Dagens Industri. Tele2 har nylig sluttet å bruke statistikkverktøyet på eget initiativ. IMY beordrer de tre andre selskapene til å slutte å bruke verktøyet.

Commercial on Martech