Breaking news

Google Analytics likevel lovlig – men Datatilsynet utelukker ikke at de ombestemmer seg

Datatilsynet har ferdigbehandlet saken som gjaldt Google Analytics.

Konklusjonen er at bruk av Google Analytics har vært ulovlig frem til nå. Samtidig har det kommet nye regler som påvirker lovligheten av verktøyet fremover.

Organisasjonen Noyb klaget inn en rekke europeiske nettsteder til datatilsynsmyndighetene i EØS for bruk av Google Analytics. Bakgrunnen er at det som hovedregel ikke er lov å overføre personopplysninger ut av EØS.

En av de innklagede nettstedene, telenor.com, brukte tidligere det amerikanske analyseverktøey Google Analytics.

– Vi har undersøkt saken og lagt den frem for de andre berørte datatilsynsmyndighetene i EØS. Konklusjonen vår er at når nettstedet brukte Google Analytics, ble det overført personopplysninger til USA i strid med reglene. Med andre ord var bruken av Google Analytics ulovlig, skriver Datatilsynet på sine nettsider.

Datatilsynet skriver at konklusjonen trolig ville være den samme uansett om Google Analytics 3 eller 4 har vært brukt.

Det som var problematisk i denne saken, var overføring av personopplysninger til USA. I juli kom det imidlertid nye regler om overføring av personopplysninger til USA. Man kan nå overføre personopplysninger til amerikanske virksomheter som er sertifisert under de nye reglene. Google er blant disse selskapene.

– Med andre ord: Det som frem til nå har vært et stort problem med Google Analytics, virker å være løst. Når det er sagt, utelukker vi ikke at det kan være andre personvernutfordringer med verktøyet, skriver Datatilsynet.

Alle som velger å ta i bruk et analyseverktøy på nettsidene sine, har ansvar for at bruken av verktøyet overholder personvernreglene. Overføring av personopplysninger til land utenfor EØS er bare ett element man må sjekke, påpeker Datatilsynet.

Commercial on Martech