Daglig leder i Fygi Technologies, Amund Skaaden, og administrerende direktør i MCS, Torsten Eichinger. (Foto: Fygi Technologies)

Norsk tech-selskap inngår avtale med tysk mat-gigant – gir tilgang til 12 500 butikker

Fygi Technologies har utviklet en teknologi som lar kundene skanne butikkvarer med mobilen. Nå har det norske techselskapet inngått partnerskapsavtale med tyske MCS, en sammenslutning av matgrossister som forsyner 12 500 butikker over hele Tyskland. Avtalen gir Fygi innpass i det enorme tyske convenience-markedet. – Avtalen gir oss den best tenkelige partneren i dette enorme […]

Fygi Technologies har utviklet en teknologi som lar kundene skanne butikkvarer med mobilen.

Nå har det norske techselskapet inngått partnerskapsavtale med tyske MCS, en sammenslutning av matgrossister som forsyner 12 500 butikker over hele Tyskland. Avtalen gir Fygi innpass i det enorme tyske convenience-markedet.

– Avtalen gir oss den best tenkelige partneren i dette enorme markedet, hvor mobile selvbetjeningsløsninger fortsatt bare er i støpeskjeen, sier Amund Skaaden, daglig leder i Fygi Technologies i en pressemelding.

– Brå oppvåkning

Løsningen Fygi har utviklet, Scan Pay Go, lar kundene registrere varene og betjene seg selv i butikken.
Etterspørselen etter kontaktløse betalingsløsninger og selvbetjening har økt de siste årene. Dette gjelder også i Tyskland, hvor digitaliseringsgraden i retail tradisjonelt sett har vært lav.

– Den tyske dagligvarehandelen fikk seg en brå oppvåkning under pandemien, og endrer seg
raskt om dagen. I Fygi ønsker vi å være pådrivere i arbeidet med å skape moderne og
friksjonsfrie handleopplevelser, sier Skaaden.

Tester første butikk i sommer

Avtalen mellom Fygi og MCS innebærer ikke bare tilgang til nærbutikker og kiosker, men også den gjelder også bensinstasjoner og butikker i kollektivknutepunkter over hele Tyskland. Nå i juli rulles Scan Pay Go ut i den første tyske butikken. Utz, en av partene i grossistsamarbeidet, som skal teste ut mobil
selvbetjening i delstaten Baden-Württemberg.

– Det blir spennende å se hvordan markedet tar oss imot. De neste månedene skal vi lære av
Utz sine erfaringer, og tilpasse løsningen til det tyske markedet. På den måten skaper vi også
gode handleopplevelser for Utz sine kunder, sier Skaaden.

Fygi lukket tidligere i år en emisjon på 14,5 millioner kroner. Pengene skal blant annet brukes til å satse videre i Europa. Ambisjonene er store, og Skaaden peker på UK, Polen og Nederland som de mest aktuelle markedene i tiden som kommer.

Commercial on Martech