(Foto: Bring)
Podcast med kommersielt innhold

Hvis lagerlogistikk var en ren digital virksomhet – hvordan ville det fungert?

Det er et spørsmål Saman Hadiani stilte seg selv i arbeidet med å utvikle Brings digitale plattform.

En rekke startups har forbedret logistikkprosesser ved å konsolidere data og utnytte innsikten. Det er mulig å korte ned ledetider, forutsi etterspørsel og redusere lagerkostnader med moderne digital infrastruktur.

Logistikkens plattformselskaper driver utviklingen fremover. Men ved hjelp av fulfillment-tjenesten Shelfless fra Bring, samt ved å eie produksjonssystemer, lager, roboter og logistikk, får man større muligheter til å tilpasse seg markedet.

I denne episoden av podcasten Ehandelstrende snakker programleder Urban Lindstedt med Saman Hadiani, digital leder hos Bring. Dette er et betalt samarbeid mellom podcasten Ehandelstrender og fulfillment-tjenesten Shelfless fra Bring.

Logistikk er en virksomhet i rask endring. Det er vanskelig å utvikle alt selv. Derfor ser Bring på de nye plattformselskapene innen logistikk som Byrd, Ogo Ship og Prime Penguin som både partnere og konkurrenter.

Saman Hadiani, Head of digital på Bring (Foto: Ehandelstrender.se)
Commercial on Martech