Foto: Birger Morken / Posten
Nyhet

Kraftig økning i pakker fra brukthandel

Nordmenn handler mer og mer brukte varer. Det merker Posten godt.

– Vi opplever nå en kraftig vekst i pakker som sendes mellom privatpersoner. Spesielt har mindre sendinger opp til fem kilo hatt høy vekst med hele 39 prosent hittil i år, sier Kenneth Tjønndal Pettersen, pressesjef i Posten Norge i en pressemelding.

Den kraftige økningen i pakkesendinger skjer i en tid med økte utgifter for privatpersoner. Blant annet renteøkninger og høyere matvarepriser har ført til at mange henvender seg til bruktmarkeder, slik som Tise og Finn.no for å finne brukte varer framfor å kjøpe nytt.

– Utviklingen er nok et symptom på at folk har en strammere privatøkonomi og ikke minst tenker mer over hvilke utgifter de har. Samtidig har mange også fått en større bevissthet rundt miljø og eget forbruk – og da er gjenbruk en enkel og effektiv måte å bidra til å redusere egne klimautslipp, fortsetter Tjønndal Pettersen.

Commercial on Martech