Linn Tagesson og Marcus Tagesson (Foto: Babyshop)
Breaking news

Nordisk ehandel er nede for telling: Suksessrik ehandelsduo i store problemer

Denne uken sendte Babyshop inn sin søknad om rekonstruksjon og står i fare for å gå konkurs.

At selskapet har fått problemer har vært kjent i lengre tid. I august ble daværende administrerende direktør Gertrud Alvén tvunget ut av lederstillingen og styreleder Susanna Campbell sluttet også nylig. Og for få uker siden avslørte Dagens Industri at Babyshop ønsket å ta inn 100-125 millioner kroner med en verdivurdering på 195 millioner svenske kroner.

Det var en mer enn 90 prosent lavere verdsettelse enn ved forrige emisjon, men altså ikke nok til å overbevise investorene.

– At vi har havnet her er selvfølgelig beklagelig i seg selv og på kort sikt vil mitt fokus derfor være på å dempe den naturlige angsten et budskap som dette forårsaker hos ansatte og leverandører, sier administrerende direktør Karin Mineur i en pressemelding.

Gründerne fortsatt stor eier

Babyshop ble grunnlagt av ekteparet Linn og Marcus Tagesson. Ekteparet eier i dag cirka 20 prosent av selskapet.

I tillegg er VC-fondet Verdane inne med en eierandel på vel 21 prosent. Cristina Stenbecks selskap Camshaft eier også en betydel andel (nesten 5 prosent). Eierlisten inkluderer også en rekke andre profiler. Likevel har de ikke klart å samle pengene som trengs.

Babyshop har rundt 250 ansatte. Foruten en omfattende nettsatsing, har de også butikker i Sverige, Norge og Frankrike. I fjor omsatte Babyshop for nesten 1,2 milliarder svenske kroner, med et underskudd på 221 millioner kroner.

– Det er ingen hemmelighet at det endrede klimaet når det gjelder tilgjengelig kapital har rammet mange ehandlere hardt, inkludert oss. Men ser man på den underliggende virksomheten er det en sunn kjerne i Babyshop.se som vi med omstillingsbeslutningen nå håper å kunne utvikle på jobb, sier Karin Mineur i pressemeldingen.

Ifølge det svenske nettstedet Breakit ønsker Babyshop i forbindelse med rekonstruksjonen å nedskrive en gjeld på 282 millioner svenske kroner. I første omgang gjelder søknaden morselskapet, Babyshop Holding Sthlm AB, skriver Dagens Industri, men Babyshop Logistics AB kan også bli rammet.

Commercial on Martech