INVESTOR RELATIONS

Springboard Martech AS har som mål å hjelpe martech-selskaper å vokse i Norden. Selskapet eies av et knippe nordmenn med lang erfaring innen markedsføring og ehandel. 

Kjøp og salg av aksjer i Springboard

Det kan bli aktuelt med en emisjon høsten 2020 / vinteren 2021, der vi inviterer utvalgte nye aktører med på eiersiden i Springboard Martech. Vi vil i tilfelle prioritere aksjonærer med lang erfaring og et godt nettverk innen markedsføring og/eller ehandel. Send oss gjerne en epost (ir@springboard.no) om du ønsker å vite mer når en eventuell emisjon finner sted. Alle nye aksjonærer må godkjenne aksjonæravtalen og godkjennes av styret.

Ønsker du allerede nå å bli med i Springboard kan det finnes en mulighet: Om noen av de eksisterende aksjonærene ønsker å selge seg ned/ut. Om du er interessert i å kjøpe eller selge aksjer, bes du ta kontakt. 

Med-investorer

Vi er i dialog med spennende nordiske martech-selskaper som ofte trenger mer kapital og annen kompetanse enn det vi kan tilby. Vi ønsker derfor å ha en tett dialog med investorer med interesse for ehandel og/eller markedsføring, både engler, familieselskaper og VC-fond.

Kontaktinformasjon finner du nederst på nettsiden.