Børsnoterte investeringer

Springboard Martech investerer først og fremst i unoterte martech-selskaper, men i henhold til vår investeringsstrategi kan inntil 15 prosent av investert kapital være i martech-selskaper notert på nordiske børser.

Under ser du oversikt over hvilke selskaper som er en del av vårt investeringsfokus. Alle selskaper er notert på nordiske børser. Andelen i hvert selskap varierer over tid.